Archeolog – Krystian Trela

Absolwent archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizujący się w archeologii lotniczej i podwodnej. Uczestniczył w specjalistycznych kursach nurkowania jaskiniowego, brał udział w badaniach podwodnych w zalanych kopalniach. Uczeń Otto Braascha – pioniera archeologii lotniczej w Europie. Ukończył liczne szkolenia z zakresu fotointerpretacji. Organizator i wykonawca wielu projektów badawczych na Instytucie Archeologii UW. Wieloletni prezes Międzywydziałowego Towarzystwa Naukowego Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA przy IA UW. Pasjonat podróży oraz fotografii podwodnej i lotniczej. Organizator wystaw fotograficznych w kraju i za granicą.

 

 

Archeolog – Mazowieckie, Warszawa , Kielce, Łódź, Radom, Siedlce, Strzelin, Wrocław

 

 

Wybrane projekty
2016 Badania poszukiwawcze ujscia rzeki Narew – poszukiwanie wraków, portu i innych obiektów pod wodą
2015 Badania podwodne Tingstadetrask Gotlandia
2015 Wraki: Groźny, Kujawiak, Wicher – badania ich wpływu na środowisko naturalne rejonu Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej
2014 Interdyscyplinarne badania zalanej kopalni Zapniów
2014 Archeologia lotnicza Archipelagu Alandzkiego – poszukiwanie z powietrza wraków, portów i śladów naziemnych
2013 Badania podwodne zalanej kopalni złota Schwarzenstollen w Złotym Stoku
2012 Prospekcja lotnicza zachodniego Krymu – poszukiwanie z powietrza śladów obecności obiektów archeologicznych (wraki, porty) na zachodnim Krymie w ramach misji IA UW
2012 Aerial Archaeology Bornholm 2012 w ramach misji IA UW
2011 Badania zalanej kopalni Marie Agnes – eksploracja zalanej kopalni Marie Agnes w Bystrzycy Górnej

 

Publikacje
• Uniwersytet Warszawski z lotu, w: Uniwersytet Warszawski, przewidywany termin wydania 2018
• Zalana kopalnia Marie Agnes, w: Uniwersytet Warszawski, nr 3(58) lipiec-sierpień 2012, str. 40-41
• Uniwersytet Warszawski znany i nieznany, w: Uniwersytet Warszawski, nr 3 (53) lipiec 2011, str. 32-33
• Aerial archaeology activity in Student Scientific Society Wod.o.Lot, w: Archaeologicalological Annals Instytute of Archaeology University of Warsaw, tom 1, 2009 str. 57-63
• Archeologia lotnicza wysp Morza Bałtyckiego w: Publikacja pokonferencyjna „Kontakty Interregionalne w Basenie Morza Bałtyckiego na Przestrzeni Dziejów”
• Prospekcja powierzchniowa składu pierwiastkowego gleby w rezerwacie „Meteoryt Morasko”w: Publikacja naukowa Acta Societatis Metheoriticae Polonorum 04/2015; 6:96-102
• Research On The Corrosion Character And Ornamentation Of The Metal Artifact From Archaeological Site Czaszkowo, Polandw: Publikacja naukowa w recenzowanym czasopiśmie Studies in Conservation Journal

 

Działalność prowadzona w miejscach takich jak: woj. Mazowieckie (m.in. Warszawa, Radom), Wrocław, Kielce, Łódź, Strzelin, Siedlce.