O firmie

Pracownia Archeologiczna TERRA świadczy usługi archeologiczne z zakresu przygotowania terenu pod inwestycje budowlane uwzględniając prawo o ochronie zabytków (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 ), prowadzi kompleksowe badania archeologiczne i architektoniczne. Archeologią zajmujemy się od 2002 roku.

Kadra młodych badaczy zapewnia stosowanie nowoczesnej metodologii prac. Nasze doświadczenie w pracach terenowych pozwala na szybkie wykonanie zlecenia. Współpracujemy z jednostkami naukowymi i naukowo-badawczymi, co pozwala, w oparciu o wewnętrzne umowy ze zleceniodawcą, na poszerzenie spektrum oferty o badania fizyko-chemiczne, w tym analizy materiałowe czy glebowe.

Krystian Trela był uczestnikiem wielu krajowych i zagranicznych misji archeologicznych, m.in. w Libanie, Syrii, Maroku, na Ukrainie, Łotwie, Gotlandii, Bornholmie, Alandach.

Poza konwencjonalnym warsztatem archeologicznych badań terenowych, zajmuje się archeologią lotniczą, podwodną oraz archeologią górnictwa, wykorzystując w swej pracy nowoczesny sprzęt pomiarowy i dokumentacyjny.784 555 192

ul Smyczkowa 9/E406
02-678 Warszawa

Usługi archeologiczne

Wykonujemy usługi archeologiczne w całej Polsce, głównie na terenie województwa mazowieckiego (Warszawa) i dolnośląskiego. Działamy sprawnie, oferując atrakcyjne ceny.

Funkcjonujemy w zakresie archeologii konwencjonalnej, lotniczej i podwodnej. Prowadzimy badania archeologiczne, sondażowe, powierzchniowe, ratownicze oraz wykonujemy nadzór archeologiczny

W zakres działalności Pracowni wchodzą szczegółowo:

 • obsługa prawno-konserwatorska:
  • przygotowanie wniosków,
  • współpraca z instytucjami gotowymi przyjąć pozyskane w trakcie badań zabytki;
 • prace przygotowawcze:
  • ocena zagrożeń stanowisk archeologicznych,
  • opracowanie programu prac badawczych,
  • kwerendy historyczne i archeologiczne;
 • badania terenowe:
  • przedinwestycyjne badania sondażowe i powierzchniowe,
  • ratownicze badania wykopaliskowe,
  • nadzory archeologiczne,
  • dokumentacja fotograficzna naziemna i lotnicza,
  • nieinwazyjne badania geofizyczne;
 • badania fizyko-chemiczne:
  • analizy fizyko-chemiczne materiałowe i glebowe,
 • opracowanie wyników badań:
  • profesjonalne sprawozdania zgodne z zaleceniami prawno-konserwatorskimi,
  • publikacja wyników badań.

Kontakt

784 555 192

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości