O firmie

Pracownia Archeologiczna TERRA świadczy usługi archeologiczne z zakresu przygotowania terenu pod inwestycje budowlane uwzględniając prawo o ochronie zabytków (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 ), prowadzi kompleksowe badania archeologiczne i architektoniczne. Archeologią zajmujemy się od 2002 roku.

Kadra młodych badaczy zapewnia stosowanie nowoczesnej metodologii prac. Nasze doświadczenie w pracach terenowych pozwala na szybkie wykonanie zlecenia. Współpracujemy z jednostkami naukowymi i naukowo-badawczymi, co pozwala, w oparciu o wewnętrzne umowy ze zleceniodawcą, na poszerzenie spektrum oferty o badania fizyko-chemiczne, w tym analizy materiałowe czy glebowe.

Krystian Trela był uczestnikiem wielu krajowych i zagranicznych misji archeologicznych, m.in. w Libanie, Syrii, Maroku, na Ukrainie, Łotwie, Gotlandii, Bornholmie, Alandach.

Poza konwencjonalnym warsztatem archeologicznych badań terenowych, zajmuje się archeologią lotniczą, podwodną oraz archeologią górnictwa, wykorzystując w swej pracy nowoczesny sprzęt pomiarowy i dokumentacyjny.