Usługi archeologiczne

Wykonujemy usługi archeologiczne w całej Polsce, głównie na terenie województwa mazowieckiego (Warszawa) i dolnośląskiego. Działamy sprawnie, oferując atrakcyjne ceny.

Funkcjonujemy w zakresie archeologii konwencjonalnej, lotniczej i podwodnej. Prowadzimy badania archeologiczne, sondażowe, powierzchniowe, ratownicze oraz wykonujemy nadzór archeologiczny

W zakres działalności Pracowni wchodzą szczegółowo:

 • obsługa prawno-konserwatorska:
  • przygotowanie wniosków,
  • współpraca z instytucjami gotowymi przyjąć pozyskane w trakcie badań zabytki;
 • prace przygotowawcze:
  • ocena zagrożeń stanowisk archeologicznych,
  • opracowanie programu prac badawczych,
  • kwerendy historyczne i archeologiczne;
 • badania terenowe:
  • przedinwestycyjne badania sondażowe i powierzchniowe,
  • ratownicze badania wykopaliskowe,
  • nadzory archeologiczne,
  • dokumentacja fotograficzna naziemna i lotnicza,
  • nieinwazyjne badania geofizyczne;
 • badania fizyko-chemiczne:
  • analizy fizyko-chemiczne materiałowe i glebowe,
 • opracowanie wyników badań:
  • profesjonalne sprawozdania zgodne z zaleceniami prawno-konserwatorskimi,
  • publikacja wyników badań.