Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.
Strona główna Uslugi Zachowek: Kto ma do niego prawo i jak go uzyskać?

Zachowek: Kto ma do niego prawo i jak go uzyskać?

autor Archeolog
6 wyświetleń

Zachowek to instytucja prawa spadkowego mająca na celu ochronę najbliższych członków rodziny przed całkowitym pominięciem w testamencie. W niniejszym artykule omówimy, czym jest zachowek, kto może się o niego ubiegać, oraz jak wygląda procedura jego uzyskania.

Czym jest zachowek?

Zachowek adwokat to część spadku, która przysługuje najbliższym członkom rodziny zmarłego, nawet jeśli zostali pominięci w testamencie. Jest to forma zabezpieczenia, która ma na celu ochronę interesów osób najbliższych spadkodawcy.

Podstawowe zasady zachowku

 1. Wartość zachowku: Wysokość zachowku wynosi połowę wartości udziału spadkowego, który przypadłby danej osobie przy dziedziczeniu ustawowym. W przypadku małoletnich oraz osób trwale niezdolnych do pracy jest to dwie trzecie tej wartości.
 2. Uprawnieni do zachowku: Do zachowku uprawnieni są zstępni (dzieci, wnuki), małżonek oraz rodzice zmarłego, jeśli dziedziczyliby na mocy ustawy.

Kto może się ubiegać o zachowek?

Uprawnieni do zachowku

Do zachowku mają prawo:

 1. Dzieci zmarłego: Zarówno biologiczne, jak i przysposobione.
 2. Małżonek: Wdowa lub wdowiec po zmarłym.
 3. Rodzice zmarłego: Jeśli zmarły nie miał dzieci.

Wyłączeni z prawa do zachowku

Nie mają prawa do zachowku osoby, które:

 1. Zostały wydziedziczone: Na mocy ważnego testamentu.
 2. Zrzekły się dziedziczenia: Na mocy umowy ze spadkodawcą.
 3. Utraciły prawo do zachowku: Na skutek niegodności dziedziczenia lub innych powodów prawnych.

Jak uzyskać zachowek?

Procedura uzyskania zachowku

Uzyskanie zachowku wymaga podjęcia kilku kroków. Poniżej przedstawiamy szczegółowy proces:

 1. Obliczenie wartości zachowku: Należy ustalić wartość majątku spadkowego oraz udział spadkowy, który przypadłby uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym.
  Wartość majątku Udział spadkowy Wartość zachowku (1/2) Wartość zachowku (2/3)
  1 000 000 PLN 500 000 PLN 250 000 PLN 333 333 PLN
 2. Wezwanie do zapłaty: Uprawniony do zachowku powinien wystosować wezwanie do spadkobiercy testamentowego, w którym żąda wypłaty należnego zachowku.
 3. Mediacja lub negocjacje: Warto skorzystać z usług mediatora, aby osiągnąć porozumienie bez konieczności wchodzenia na drogę sądową.
 4. Postępowanie sądowe: Jeśli mediacje nie przyniosą rezultatu, uprawniony może wnieść pozew o zapłatę zachowku do sądu.

Dokumenty potrzebne do uzyskania zachowku

 1. Akt zgonu spadkodawcy: Potwierdzający śmierć osoby, po której ma być uzyskany zachowek.
 2. Akt małżeństwa lub akt urodzenia: Potwierdzający pokrewieństwo z spadkodawcą.
 3. Testament: Jeśli istnieje, aby ustalić pominięcie w testamencie.
 4. Dowody majątkowe: Dokumenty potwierdzające wartość majątku spadkowego.

Rola adwokata w uzyskaniu zachowku

 1. Sporządzeniu i wysłaniu wezwania do zapłaty: Profesjonalnie przygotowane wezwanie zwiększa szanse na szybkie osiągnięcie porozumienia.
 2. Negocjacjach i mediacjach: Adwokat reprezentuje interesy klienta, dążąc do osiągnięcia ugody bez konieczności wchodzenia na drogę sądową.
 3. Sporządzeniu pozwu i reprezentacji przed sądem: Jeśli konieczne jest wszczęcie postępowania sądowego, adwokat zajmie się przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów oraz będzie reprezentował klienta przed sądem.

Podsumowanie

Zachowek to istotna instytucja prawa spadkowego, która chroni najbliższych członków rodziny przed całkowitym pominięciem w testamencie.

+Artykuł sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

To powinno ci się spodobać

Dodaj swoją opinię

Archeolog

Archeolog to miejsce, gdzie dokopiesz się ciekawych informacji na przeróżne tematy. Nie skupiamy się na jednej tematyce. Tworzymy i publikujemy treści na różne zagadnienia. Czytaj & komentuj.

 

 Projekty domów Podkarpacie

Kategorie

pozycjonowanie lokalne

Aktualności

@ Archeolog.edu.pl // Wszelkie prawa zastrzeżone